Nyheder

Nyheder


Her kan du finde nyheder omkring holdet, som bliver opdateret døgnet rundt. Følg med når vores journalister går lige i flæsket på nyhederne.


Los Gigantos generalforsamling 10/12-2002


1. Dirigent: Morten Dahlin


2. Formandens beretning:

 • Præsidenten ikke til stede, Daniel Bøhlers stedfortræder.
 • Ingen træning, bedre resultater.
 • Mücke med århundreds afbrænder i 2022
 • Ser frem mod et dyster 2023 – alderen medfører flere forpligtigelser (Familie, Børn, Job osv.) så folk skal til at yde mere og sætte fællesskabet højere.
 • Ros til Frederik Arnt for arrangementer (Snaps Bornholm og Forårstur)
 • Stor forventning til forårstur 2023, som Mücke, Abate og Herrmann arrangerer.


3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse:

 • Overskud 1500,- / Regnskabet er godkendt!


4. Behandling af eventuelt indkomne forslag:

 • Morten Dahlin har forslag til ændring af optagelsesproces af evt. nye medlemmer til Los Gigantos. En ny gigant skal stemmes på generalforsamlingen og ikke på bestyrelses niveau. Forslaget er godkendt!
 • Frederik Arnt har forslag om køb af 96 flasker Los Gigantos vodka, via sponsor Vodka Bornholm. Klubben bliver forelagt udgift på 6000,- og medlemmer 6000,- (Fordelt på 15 mand, da Rasmus Abrahamsen ikke er med på ideen) 400 dkk pr medlem. Forslaget er godkendt!


5. Bestyrelsens oplæg om aktiviteter for det kommende år:

 • Pr Udvalget: Opfordring til optimering af Los G’s Instagram.
 • Sponsor: Forlængelse af sponsorat med Vodka Bornholm
 • Arrangementer: 2 kommende arrangementer ved Vodka Bornholm
 • Bødekassen: Ingen tilføjelser6. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent:

 • Budget godkendt! Dog med manglende postering, for de 6000 dkk for vodka investering.


7. Valg af formand/næstformand/kasserer:

 • Morten Nielsen valgt ind som El Presidente igen, vedtaget!
 • DB + TS + NJ stiller op til posten som næstformand. DB genvinder næstformandsposten efter kæmpe drama!
 • Jesper Dyrsø Næss valgt ind som kasserer igen, vedtaget!


8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

 • Niclas Hørup, Rasmus Abrahamsen, Thomas Schaadt. Frederik Mücke Nihøj bliver bestyrelses suppleant.


9. Valg af revisor og suppleanter:

 • 1 revisor suppleant: Jeppe Højlyng
 • 2 revisor suppleant: Tobias Gustavsen


Eventuelt:

 • Forslag om forhøjelse af kontingent til 2023 sæsonen, skal forhøjes til 1000 dkk,- Forslaget er vedtaget !


______________________________________________________________________________________


Endnu et udbytterigt bestyrelsesmøde


Mandag 29. august var jeres alle sammen bestyrelse samlet til Korean BBQ for at diskutere det kommende halvår i klubben. Her følger et referat af mødet:


Sportsligt
Vi diskuterede indledningsvist, om vi snart skal spille old boys. Det blev et klart nej. Når vi kigger på os selv, ser vi toptrimmede atleter, som fortsat har de bedste fodboldår foran sig. Derfor fortsætter vi ufortrødent i senior-rækken.


Vi diskuterede også udfordringen med, at vi af og til har problemer med at samle nok spillere til kamp. Det var oppe at vende, om vi skal lave et udelukkende sportsligt medlemskab af klubben for at få en større bruttotrup, men det gik vi væk fra. Enten er man medlem, eller også er man ikke. Vi besluttede i stedet at komme med et opråb til alle Giganter, om at prioritere deltagelse i kampene meget højt og til at få lagt alle kampene i kalenderen med rød farve. Søren fortalte, at DAI’s app har en smart feature, hvor den automatisk kan lægge kampene ind i ens kalender. Derfor vil Søren hurtigst muligt afholde et webinar, hvor han vil vise denne geniale feature.


Økonomi
På mødet oplyste Dyrnæss fra sit eksil i USA, at økonomien har det fremragende. Med 18.825,3 kroner på kistebunden, ser det langt bedre ud end sidste år. Og bestyrelsen noterer sig med tilfredshed, at vi har fået reddet os ud af den økonomiske suppedas, som Dyrnæss bragte os i sidste år.


Vi talte også om, at nogle Giganter (igen) har ytret ønske om nyt og større kamptøj, men det ønske får en hård skuldertackling af bestyrelsen. Økonomien er ikke til at købe nyt tøj hvert andet år.


Det er desuden blev besluttet at købe en ny og større taske til kamptøjet. Det står Søren for.


Bødekasse
Bødekassemester Rasmus Abrahamsen fortalte på mødet, at han har opjusteret forventningerne til bødekassens årsresultat til 13.000 kroner. Der er tale om en kæmpe opjustering, som vi blandt andet kan takke Nikolaj Jørgensens mange manglende kampreferater for.


Klubblad
Nikolaj Jørgensen fortsætter succesen fra foråret og udgiver efter sæsonens afslutning endnu et nummer af det legendariske klubblad. Niko har dog allerede brændt hele sin bevilling på 1000 kroner af på første blad, men fordi det første blad var en genistreg, har bestyrelsen besluttet at lave en ekstraordinær bevilling på yderligere 1000 kroner, så klubbladet ikke skal trykkes på toiletpapir. Den ekstraordinære bevilling er dog ikke nok til at dække alle udgifter, og derfor skal Giganterne forvente at blive opkrævet et såkaldt ”oplevelsesbidrag” på cirka 60 kroner.


Julefrokost
Årets julefrokost bliver lørdag 10. december. Missen, Phar og Søren udgør julefrokostudvalget og er allerede nu i gang med at planlægge et brag af en fest.


Øvrige arrangementer
Den legendariske tur til Älmhult er fortsat i proces. Det er ikke lykkes Misserfar at finde en weekend, men han arbejder fortsat på sagen.


Derudover har Phar allerede planlagt et VM-arrangement til november, og så har forårstursudvalget fra 2022 et arrangement på vej, hvor vi skal have brændt de mange penge af, som der er til over fra Hamburg-turen.


______________________________________________________________________________________


Den nye bestyrelse samlet for første gang


Efter et regulært jordskredsvalg ved julefrokosten mødtes den nye bestyrelse for første gang onsdag 17. januar. Søren var med for første gang, mens det andet nye medlem, Niko, fejrede sin nye bestyrelsesplads hjemmefra med corona.

Her følger et referat af mødet, der blev holdt på The Globe med rigelige mængde fadøl og burgere.


Konstituering

Jeres kære bestyrelse startede med at konstituere sig. Præsident, vicepræsident, kasser og bødekassemester var allerede givet. Niko blev udnævnt som ny klubbladsredaktør, Søren Truelsen som sportsdirektør og Phar som oplevelsesansvarlig.


Bødekasse

Lært af bitter erfaring lagde bestyrelsen ud med at diskutere bøder. Et punkt, der kan tage flere timer og suge uanede mængder energi ud af kroppen på selv det mest energiske bestyrelsesmedlem. Vi besluttede derfor at forsøge at holde det kort. Det lykkedes kun delvist.


I lyset af vores sløje økonomi i 2021, hvor Dyrnæss præsterede et historisk underskud, besluttede bestyrelsen at sætte en række bøder i vejret. Alt andet ville have været økonomisk dybt uansvarlig. Det drejer sig om følgende bøder:


- Mål imod sættes op fra 5 til 10 kroner.

- For sent afbud fordobles fra 100 til 200 kroner.

- For sen betaling fordobles fra 75 til 150 kroner.

- Selvmål sættes op fra 150 til 175 kroner.

- Brækbøden sættes op fra 100 til 150 kroner.

- Arnt-bøden sættes op fra 50 til 100 kroner og udvides til også at gælde træningsdragt.


Følgende nye bøder er blevet indført:

- For kort kampreferat: Kampreferatet skal være minimum 100 ord for at gælde. Bøden er på 150 kroner.

- Træningsdragtbøden: Træningsdragt skal være iført ved udgang fra omklædning. Kommer man senere, skal den påføres, inden man træder ind på kunstgræsområdet. Der er krav om fuldt træningssæt indtil kampstart – dog ikke i juni og august. I de to sommermåneder er der kun krav om at have overdel på ud til banen. Bøden er på 75 kroner.


Økonomi

Efter et elendigt regnskabsår i 2021 fik Dyrnæss på generalforsamlingen i december held til at sætte kontingentet op fra 500 til 750 kroner. Det skal senest være betalt 1. februar.


Der står cirka 18.000 kroner på kontoen, hvilket ikke er imponerende, fordi det er cirka 12.000 kroner mindre end året før.


Sportsligt

Bestyrelsen noterede med tilfredshed, at 2021-sæsonen var fantastisk, og at trænerteamet for en gangs skyld sidder trygt i sædet.

Vi tager hul på C-rækken omkring 1. april og ser meget frem til det. Som en nyskabelse skal kampens spiller fremover kåres, efter en frivillig Gigant efter kampen nominerer et par stykker, som han synes har fortjent titlen. Derefter stemmes der blandt de nominerede kandidater.


Klubblad

Nikolaj Jørgensen blev valgt til bestyrelsen med løftet om lidt af en revolution. Frem over skal der udgives et klubblad to gange årligt! Bestyrelsen udtalte på mødet opbakning til projektet, ligesom bestyrelsen gerne vil hjælpe med artikler og så videre. Det blev dog understreget, at det er Nikolaj Jørgensen, der som ansvarshavende chefredaktør har det overordnede ansvar.

Klubben giver 1000 kroner til projektet. Resten skal finansieres via brugerbetaling eller annonceindtægter.


Arrangementer

Årets første arrangement bliver et skønt fyraftensarrangement, som Rasser og Bølle står for. Det bliver 17. februar, og mere info følger snart.


En weekend i marts kommer der desuden et paddel-arrangement med Phar og Per Schaadt som bagmænd. Dato og mere info følger.

Og så kommer der naturligvis også et social arrangement i forbindelse med årets først lørdagskamp, hvor vi forventer store leverancer af sprut fra vores skønne sponsor, Vodka Bornholm.


Og så bliver 2022 også året, hvor forårsturen vender tilbage. Forårstursudvalget vil fodre jer med mere info.

I efteråret er der ikke lagt lige så detaljerede planer endnu, men Daniel Bøhlers valgløfte om en sommerhustur til Älmhult bliver naturligvis indfriet. Missefar søger ledige weekender hos banken og melder ud, så snart han har en dato.


Derudover opfordrer bestyrelsen alle til at byde ind, hvis de har gode idéer til arrangementer.


Map My Run challenge

Vi var lige ved at glemme det aller vigtigste. Map My Run Challenge!

Rasser havde heldigvis medbragt masser af data fra de tidligere konkurrencer, så vi hurtigt kunne lave seedningslagene. Efter lodtrækning endte vi på følgende hold:


Hold 1: Nielsen, Frode, Niclas, Mucke og Dahlin.

Hold 2: Strass, Rasser, Arnt, Søren og Toby.

Hold 3: Phar, Missen, Jeppe, Niko og Dyrnæss.


Konkurrencen køber fra 14. februar til 31. marts.


Som altid betaler taberholdet 200 kroner per person, mens klubben giver tilsvarende. Det næstbedst placerede hold laver maden, mens den, der løber længst på taberholdet, får lov at være med her. Dog stadig med betaling på 200 kroner.

 

______________________________________________________________________________________


Referat af Los Gigantos generalforsamling 2021

 

Hr. Morten Dahlin valgt som dirigent igen igen.

 

Formandensberetning: Kanon sæson - Selvtillid - Mod på en sæson i C-rækken.

 

Det har været en fornøjelse med alle de arrangementer trods Corona har hærdret.

En rigtig god beretning. Kæmpe fornøjelse, vil nogle mene.

 

Fremlæggelse af IKKE revideret regnskab. Det er et rigtigt grimt regnskab med røde tal hele vejen igennem. Hvad er gået galt? Er det Dyrnæss, er det bestyrelsen, skal vi have Lassefar eller Højpande tilbage på posten? Nej, vi har tiltro til bestyrelsen, kan få vent situationen og skaffe sorte tal igen.

 

Spillertøj
Afstemning om hvorvidt vi skal have nyt spillertøj. Det blev et rungende NEJ!!!
Afstemning om hvorvidt vi skal have en træningshabit. Det blev et kæmpe JA TAK!!!

 • Der er blevet nedsat et udvalg til, at varetage det ærefulde erhverv, at finde og købe en træningshabit til alle mand.
 • Udvalget består af: Formand: Frode, næstformand Auto og menigmedlem Joakim Von Arnt.
 • Træningshabitten må maks koste 800 kr. Den skal være anskaffet til første kamp. Hvis ikke dette er tilfældet, vil det udløse en bøde på 100,- kr. per uge, indtil denne er anskaffet.
 • Der er givet carte blanche ift. stilen af dette klenodie, men ikke beløbsmæssigt.

 

Vi har en stærk sponsor, som ikke er færdig med, at sponsorere. Vi glæder os til flere sponsorgaver og arrangementer.

 

Bødekasse

Vi har haft en historisk lav bødekasse indtægt. Hvordan er dette sket?

 • Refundering af udlæg bl.a.
  • Det er hermed blevet besluttet, at bødekassen IKKE må refundere udlæg fremadrettet.


Kampreferat

Det blev diskuteret hvorvidt, der skulle indføres nye regler for hvornår et kampreferat er godkendt. Bestyrelsen har til opgave, at indføre regler til bødekassen for hvornår et kampreferat er tilstrækkeligt. Mere om dette efter bestyrelsesmødet i ultimo januar.

 

Nye bøder

Nye bøder skal være klar ultimo januar.

 

Kontingent

Kontingent er blevet forhøjet fra 500,- kr. til 750,- kr. med begrundelse af, at vi pt. Ikke er i stand til at kunne dække DAI udgifter med det nuværende kontingent.

 

Valg af bestyrelse 2022

Formand: Niels AKA Morten Nielsen

Næstformand: Ligefør kamphanerne Jens og Jørgen går i kødtotterne på hinanden træder Pattesuteren ind af døren og skaber glæder omkring hele bordet. Valget går således:

Jens B AKA Jens med en kneben sejr over Jørgen Nikolajsen afgjort som altid af vores kære formand.

Kassér: Dyrnæss AKA Money Matador AKA Mr. Blackstone

Bestyrelsesmedlemmer:

Phar, Jørgen Nikolajsen, Neseren og Lamse (Bødekassemesteren) som blev valgt ind på en ekstraordinær afstemning.

 • Jørgen Nikolajsen har lovet at udgive to klubblade i året 2022.
 1. Suppleant: Nicolas
 2. Mugge
 3. Auto

Revisor: Jeffy

 1. Revisor Suppleant: Frode
 2. Revisor Suppleant: Strass

 

Endnu en stærk generalforsamling veloverstået. En jordskredssejr, en første sejr (nogensinde) i at bunde en øl, en kande med badboyshots, en lolitadukke fundet ved siden af Lamses seng, en hund blev lukket ud, men aldrig ind igen, et fald af en stor gigant, en hudafskrabning i panden og en masse andet. Vi ses igen til næste år.


Vel mødt!!!

 

_________________________________________________________________________________


Nomineringer til årets gigant 2021


Thomse


I et år der har budt på store forandringer for mange af giganterne, er der en person der har stået som en klippe i mylderet og holdt sammen på de løse ender der måtte opstå. Julefrokosten 2020 blev som så meget andet aflyst grundet corona, hvorfor kåringen som årets gigant også udeblev. Derfor føler jeg det væsentligt at kigge to år tilbage for på den måde at kåre en ”Årenes Gigant”.

Siden sidste julefrokost i december 2019 er der sket meget i Giganternes liv. Voksenlivet har presset sig på i en helt ny forstand og flere er derfor blevet forældre, gift og husejere. Dette har betydet, at spillet på banen, de festlige komsammener og spontane dates har været svære at støbe sammen. Alligevel er det flere gange lykkedes for Giganterne at mødes på, såvel som uden for banen. Dette skyldes i høj grad en person. Thomas Tovholder har på fornem vis været bindeleddet mellem de ”vokse” og de ”unge” i klubben. Han har gang på gang vist overskuddet, på trods af sit eget pres på jobfronten, og arrangeret, inviteret og afholdt hyggelige arrangementer. Thomas har formået at vise interesse for alle i klubben, ved interesseret at spørge ind til deres liv og engagere sig i deres hårde hverdag. Han har desuden været medarrangør på samtlige polterabender, hvilket vidner om en kammerat som er utrolig vellidt blandt alle.


Udover sin tovholder-kasket har Thomas også stillet sig til rådighed som Thomas Toastmaster når der har været brug for det. Denne opgave har han, på trods af meget kort forberedelsestid, løst til UG.

Thomas skal være ”Årets Gigant” fordi han deler ud af sig selv, engagerer sig i ALLE i klubben, altid står til rådighed, er bindeleddet i Los Gigantos og ALTID sætter sine kammerater først.

 


Kasper Strassmann


I mange år har det at lave en Strass været forbundet med at forsvinde pludselig, for ikke at se ham igen før et par dage senere. Jeg mener, at det at lave en Strass skal have en ny betydning. For Strass har siden corona slap taget i samfundet, og vi alle blev sluppet løs på græs, som glade økologiske køer, der har Strass været en konstant til kampene og opfordret til det vigste, nemlig 3. halvleg. Strass har gang på gang spurgt 30 sekunder efter kampen er fløjet af, ”Nåh vi skal vel drikke en øl eller to her efter?”
Hvis Strass ikke har nået at spørger, så har han altid været klar på en øl eller to ude ved de lækre bord bænke i Valby. Og tilbage til det at lave en Stass, som jeg mener skal laves om. Så det at lave en Strass kunne laves om til at opfordre energisk til øl efter kampen. På den anden side er det måske også lige at stramme den.


Derudover skal det nævnes, at Strass har stillet op end flere gange i forbindelse med diverse husprojekter.

Jeg synes derfor, at Strass fortjener at blive normineret til Året Gigant for han engagement i fælleskabet til kamp og efter kamp.

 


Søren Rude Truelsen


Søren har altid været god til at samle folk til en man-, tirs-, ons- eller torsdags øl. Og når folk joiner til det, er det altid til lange snakke og grin indtil, Søren kun har en sprække tilbage af øjnene. Men det er ikke kun derfor Søren skal normineres til Årets Gigant.

Udover at være samlingspunkt for mange giganter ved de store vandhuller, har Søren flere gange stillet op til diverse husprojekter. Her har Søren knoklet på med hammer og muggert.

Det skal også nævnes, at Søren de senseste sæsoner har taget mere ansvar omkring Los Gigantos holdet og det sportslige. Der er mange, der byder ind med ting inden kampen og i pausen. Men når Søren åbner munden lytter folk. Dette viser lederskab og engagement i klubben.


Derfor synes jeg, at Søren fortjener at blive normineret til Årets Gigant for hans engagement i fælleskabet i det sportslige i klubben, samt turerne til vandhullerne, hvor der kan blive vendt stort og småt.

 


Morten Nielsen & Rasmus Abrahamsen


Denne nominering er rettet mod to personer: Morten Nielsen og Rasmus Abrahamsen.

Begrundelsen for nomineringen er ens for begge parter, og er derfor samlet i ét dokument.

 

Jeg vil gerne nominere Nielsen og Rasser for deres altid høje humør og engagement i klubben og for dens medlemmer. De tager gerne en tørn når det kommer til de praktiske opgaver, som for mange er kedelige, men som bare skal klares for at LOSG fortsat forbliver vores hjerteklub. De gør dette uden brok, og med højt humør og et smil på læben. Dette skal de krediteres for!

 

Udover at de er nogle utroligt vigtige administratorer for klubben, så er jeg meget imponeret over deres høje deltagelsesprocent i denne sæsons kampe. På trods af arbejde, kæreste/kone og barn, så er de troppet op med overskud og lysten til at spille. Også selvom det har været med et barn på den ene skulder, har de fået både fodbold og børnepasning fra udskiftningsbænken til at passe sammen.

Jeg er meget imponeret over dette energiniveau og respekter alle de hverdage og weekender de er troppet op i Valby Idrætspark og brugt nogle timer sammen med os andre. Det har været værdsat!


____________________________________________________________________


Bestyrelsen har planlagt et storslået efterår for Los Gigantos


Det er blevet efterår, og så snart bladene begynder at falde af træerne, samles jeres elskede bestyrelse til endnu et møde til gavn for Giganterne.


Her følger en gennemgang af de emner og store beslutninger, som bestyrelsen nåede omkring på mødet sidst i august.


Sportsligt
Der gik næsten en halv time, før bestyrelsesmødet, der undtagelsesvis blev afholdt virtuelt, kunne komme i gang.

Forsinkelsen skyldtes, at Niclas fumlede rundt med teknikken. Først virkede hans video ikke. Så var han med på en telefonforbindelse, der lød som om den var fra Bangladesh. Så var han tilbage på video, men uden lyd. Da lyden kom, var der ekko, men til sidst lykkedes det, og så kunne Niclas fejre succesen med koldskål.


Med det på plads lagde vi ud med det sportslige.


Bestyrelsen konstaterede med skræk, at Giganterne er ved at rykke op, men bestyrelsen er samtidig fortrøstningsfuld i forhold til, at de vante gummiben nok skal vise sig i tide til, at oprykningen glipper.


Fra Bøhlers’s side blev det konstateret, at det er gået godt sportsligt, siden hans ankel hævede op til dobbelt størrelse i foråret og satte ham ud af spillet. Og Rasser noterede sig med glæde, at vi er blevet gode til at skifte ud, så alle får spilletid.


Vi har igen i år indendørs træning hver søndag fra 18 til 20 på Rødkilde Skole. Træningen begynder en gang i november.


Økonomi
Egenkapitalen er på 21.000, og det er før indkasseringer fra bødekassen. Vi ender formentlig omkring 30.000 kroner.


Julefrokost

Julefrokosten bliver 11. december hos Døveforeningen. Sæt kryds i kalenderen. Phar, Dyrnæss og Nielsen står for arrangementet.


Øvrige events
Bestyrelsen har ingen idé om, hvad der kommer til at ske med forårsturen. Vi forsøger at få et svar fra forårstursudvalget, men det er endnu ikke lykkedes.


Endomondo-middagen er planlagt til 20. november, og vi glæder os meget til at modtage betaling fra taberholdet, der så til gengæld ikke får lov at være med.


Der er også planlagt oprykningsfest efter sæsonens sidste kamp 30. oktober. Det bliver med bajere, pizza, soundboks og vodka fra vores skønne sponsor, Vodka Bornholm. Oprykningsfesten gennemføres, selvom oprykningen glipper. Og det gør den forhåbentlig!

Den legendariske sommerfest blev desværre ikke til noget i år. Sommeren var simpelthen for varm, så den ville have været uforsvarlig at gennemføre. Vi vender stærkt tilbage næste år!

 

Kærlige hilsner

Jeres bestyrelse

____________________________________________________________________


Los Gigantos er endt i grotesk let pulje i D-rækken!


Efter en 2020-sæson med det ene katastrofale resultat efter det andet, er 2021 året hvor Los Gigantos begynder sin opstigen fra bunden. Og det bliver let! Giganterne er nemlig endt i D-rækkens eneste pulje, og den er fyldt med elendige hold.

Her kan du blive klogere på, hvem Los Gigantos smadrer i 2021:


FBKYS:
Et elendigt hold, der ikke vandt en eneste sejr i C7 sidste år. Med 75 indkasserede mål i bare 11 kampe har FBKYS et nærmest ikke eksisterende forsvar, som kommer til at få store problemer med Mucke og resten af Giganternes ekvilibristiske offensiv. To sikre sejre over FBKYS kan umuligt undgås!


KiteDanmark BK:
Endnu et hold, der lukkede hele 75 mål ind i 11 kampe sidste år. Scorede selv sølle 11 mål, og blev nummer 12 i C6. Et grotesk hold, der bør give anledning til, at Giganternes trænerteam eksperimenterer til disse kampe. Hvem vil eksempelvis ikke gerne se en 1-2-3 opstilling, hvor Nielsen, Dahlin og Strass er de tre angrebsesser, mens Missen agerer sweeper nede bagved?


Dynamo Drengene:
Nok et hold, der endte på sidstepladsen i sin pulje i 2020. Dynamoerne fik en enkelt sejr, 9 nederlag og en målscore på 15-40 i C5. Ifølge Los Gigantos’ efterretninger er der fortsat granatchok i spillertruppen hos Dynamo Drengene efter nedrykningen. Efter de kommende opgør mod Los Gigantos har det formentlig udviklet sig til PTSD.


Tempo:
Det var svært at følge med i tempoet af indkasserede mål hos Tempo sidste år. 43 styks blev det til i bare 11 kampe, og de scorede selv kun 16. Det gav en sidsteplads i C4 efter bare en enkelt sejr. Los Gigantos lynhurtige kantspillere bør blive en overordentlig stor mundfuld for Tempo, der forventes at blive sovset godt og grundigt ind i nedrykningskampen.


HEM:
Hvem? spørger du nok, og det har du god grund til! HEM gjorde ikke meget væsen af sig sidste år i C2. Jo, måske lige hos dommerne, der skulle fløjte hele 38 gange, når modstanderne pløkkede boldene i mål. HEM endte på sidstepladsen efter bare en enkelt sejr og bør blive kanonføde, når Giganternes skarprettere entrerer Valbys kunstgræsbaner. Det bliver efter alt at dømme endnu en sæson, hvor ”Hem var det, der vandt i dag…..” ikke bliver sunget.


Øster Vold FF:
Det sidste hold i gruppen af groteske mandskaber. Øster Vold FF blev sidst i C1 med bare to sejre og en pivringe målscore på 9-41. Vurderes som endnu en walk over for Giganterne.


Eisbären Jurnited:
”Hey, wir wollen die Eisbären sehen!”. Den sang har adskillige Giganter sunget på afterski i de østrigske alper, og nu får vi muligheden igen i Valby Idrætspark. Det er nok tvivlsomt, om vi denne gang har tyret seks jägertee og en Smirnoff Ice med fest i ned inden, men sjovt skal det nok blive! Isbjørnene er nemlig ikke et særligt godt hold. De blev nummer 11 i D-rækkens eneste pulje i 2020 med bare fire sejre og en målscore på 35-24.


FC Borgen:
Fik 14 point og en 10. plads i D-rækken sidste år. Ikke helt dumt, og de lukkede kun 19 mål ind. Men med flere Giganter, der har deres daglige gang på Christiansborg, er alle FC Borgens tricks luret, og derfor bør seks sikre point vente Los Gigantos.


IK i Form:
I form kom IK aldrig rigtig sidste år, men de fik skrabet 15 point sammen, hvilket rakte til en 8. plads i D-rækken lige uden for bundkampen. Vandt fem kampe og tabte seks, så IK i Form er et hold, der skal tages seriøst.


BK Abildgaard:
Et sjovt hold. For trods en negativ målscore på 26-31 endte BK Abildgaard på 6. pladsen i D-rækken sidste år. Holdet laver ikke mange mål, men de laver dem på de rigtige tidspunkter, og vandt fem kampe i 2020. En klar konkurrent til Giganterne om førstepladsen.


De Grønne Slagtere IF:
En ny klub, der blev grundlagt i september 2020. Har ikke spillet i DAI før.


Los Gigantos:
Giganterne havde en katastrofal sæson i 2020, hvor Bøhlers uden undtagelser var rasende efter hver kamp. Vi vandt ikke en eneste kamp, fik en enkelt uafgjort og sluttede på 12. pladsen i C3 med en grotesk målscore på 15-36. Efter for nogle år siden at have været tæt på oprykning til A-rækken er Los Gigantos rykket ned to år i træk og er for første gang siden slutningen af 00’erne tilbage i DAI’s dårligste række.

 

El Presidente udtaler:
Endelig! Giganterne er tilbage, hvor det hele begyndte, nemlig i D-rækken. En række, vi har enormt gode erfaringer med. Det var herfra, vi rykkede op og begyndte vores storhedstid sidst i 00’erne, og jeg er sikker på, at historien vil gentage sig.

Vi har godt nok haft et par groteske sæsoner med elendigt spil, meget intern brok og uro omkring den sportslige ledelse. Men i år er situationen en helt anden. Vi er modsat de andre år ikke helt flade ved sæsonstart efter en hård indendørstræningssæson. Og så har Giganterne braget afsted i Map My Run-challenge, så formen er til at præstere maks fra første fløjt. Derudover har bestyrelsen skiftet ud på trænerteamet, og det kommer til at give øjeblikkelige resultater samt en mere offensiv og sprudlende spillestil, hvor alle Giganternes talenter vil blive bragt i spil.

Alt det, kombineret med en D-rækkepulje i år, der ser meget overkommelig ud, får mig til at sprøjte over af optimisme. 2021 bliver året, hvor Los Gigantos atter rykker op!

____________________________________________________________________


Bestyrelsesmøde i coronaens skygge

Når bestyrelsen i Los Gigantos holder møder, er det som oftest nogle af byens bedste beværtninger, der lægger hus til. Men coronaens klammehånd har stadig fat i os, og derfor var det første bestyrelsesmøde i 2021 virtuelt. De fleste medlemmer af den legendariske bestyrelse sad inde i varmen, mens Daniel Bøhlers var med fra en mørk og kold Mercer på en parkeringsplads i Hvidovre.

Her følger et fyldigt referat af det vigtige møde forud for 2021-sæsonen:


Sportsligt

Efter en horribel 2020-sæson er Los Gigantos rykket helt ned i D-rækken, men vi afventer fortsat, om Henning fra DAI får tryllet, så vi alligevel kan tage en sæson mere i C-rækken. Kampprogrammet og dato for sæsonstart har nok fortsat lange udsigter på grund af den usikre situation med corona.


Morten Sponholtz har valgt at melde sig ud af klubben. Og det er naturligvis et enormt tab, at bomberen fra Vallensbæk ikke længere er med. Bestyrelsen og den sportslige ledelse i særdeleshed har haft mange hovedbrud over det, men træner Rasmus Abrahmsen vil meget snart indkalde til en online trænings-session, hvor vi skal forsøge at komme videre.


På mødet diskuterede de legendariske bestyrelsesmedlemmer også den fremtidige taktik. Udgangspunktet fra den sportslige ledelse er fortsat, at vi skal parkere bussen, men der er ændringer på vej. Daniel Bøhlers åbnede diskussionen med at sige ”man kan ikke forsvare sig til point i DAI, man skal score sig til sejren” og tilføjede om sig selv: ”Der er alt for mange, der råber fuldstændig åndssvage ting hele tiden. Jeg tror, jeg har det bedste overblik af alle”.


De øvrige bestyrelsesmedlemmer hørte Daniel Bøhlers komme med det ene mere vanvittige postulat end det andet og begyndte at frygte en begyndende kulilteforgifting i Merceren, som var blevet tændt for at opvarme den iskolde kabine på parkeringspladsen i Hvidovre. Vi blev dog enige om, at vi skal forsøge at være mere offensive og dominerende på bolden, og første skridt er at få en mere boldspillende mand i forsvaret. Det fungerede godt i sidste sæson, og skal udbygges i den kommende. Et tiltag, som bestyrelsen selv betegner som drastisk, men også meget nødvendigt. Hvad der skal ske med bold-lossende typer som Dahlin og Nielsen er uklart.


Økonomi

Med en egenkapital efter de kommende kontingentindbetalinger på omkring 30.000 kroner ser økonomien fremragende ud. Dyrnæss udsender snart krav om kontingentindbetaling på 500 kroner via Mobile Pay. Og Los Gigantos’ kassér kunne på mødet endvidere fortælle, at vi efter to års ventetid og administrativt helvede endelig er ved at få ændret navnet på bestyreren af vores klubkonto i Nordea fra Jeppe Højlyng til Jesper Dyrnæss. Nordea flår os 1000 kroner for det skifte og er ifølge Dyrnæss skyld i, at ”foreningslivet bliver smadret”.


Bødekassen

Resulterer strengere straffe i bedre adfærd? Det spørgsmål diskuterer landets politikere ofte, og Dahlin er ofte en af dem, der sig ja. Ud fra den logik overvejede bestyrelsen kraftigt at fordoble mål-imod-bøden fra 8 til 16 kroner, fordi vi så kunne forvente kun at lukke halvt så mange mål ind i den kommende sæson. Men bestyrelsen tror ikke på, at vi kan piske Giganterne til bedre spil, så vi har valgt at sætte bøden for mål imod ned fra 8 til 5 kroner og tabt kamp ned fra 20 til 15 kroner.


Til gengæld hæves selvmåls-bøden fra 140 til 150 kroner, mens den utilgivelige bøde for for lille håndklæde sættes op fra 100 til 150 kroner.


Efter Muckes afbud få timer før en kamp i efteråret efter hård druk ændres reglerne for for sent afbud. Fremover tæller det som udeblivelse, hvis det sene afbud skyldes druk.


Arrangementer

Fredag den 22. januar disker Daniel Bøhlers op med et spændende onlinearrangement. Mere info følger!


Der kommer en sommerhustur i maj/juni. Nielsen udsender snart en Doodle.


Derudover arbejder vi både på en pokeraften og et sponsorarrangement, men her må vi lige afvente coronasituationen.

Og så sker det i 2021: Den legendariske sommerfest!!!! Daniel Bøhlers melder, at den legendariske og længe ventede fest afholdes 7. august.


Forårstursudvalget fra 2020 håber, at vi kan komme afsted på en udenlandstur i efteråret.


Endomondo

Vi følger op på sidste års store succes med Endomondo. Appen Endomondo er godt nok udgået, men vi laver det i stedet på appen ”MapMyRun”, som ligner Endomondo meget. Hent appen med det samme, der er også mulighed for at overføre data fra Endomondo.

Årets Endomono-challenge løber fra 15. februar til 29. marts. Vi gentager det nye tiltag fra sidste år, hvor den længst løbende på taberholdet får lov at være med som opvasker. Alle på taberholdet – også opvaskeren – betaler 200 kroner. Holdet på andenpladsen laver maden og står for indkøb, mens vinderholdet bare skal nyde det.

Efter lodtrækning er holdene som følger:


1) Strass, Bølle, Niclas, Dahlin, Toby

2) Nielsen, Søren, Rasser, Arnt, Dyrnæss

3) Phar, Jeppe, Mucke, Frode, Niko

 

Jeres kære bestyrelse takker for det flotte genvalg og glæder sig til et spændende år med alle Giganterne!

____________________________________________________________________________


Bestyrelsen opfordrer Giganterne til at spille noget bedre!!!


Som traditionen foreskriver, har jeres elskede bestyrelse i forbindelse med efterårssæsonens komme afholdt bestyrelsesmøde. Her er lidt om de store tanker og beslutninger:


Sportsligt

Bestyrelsen og ikke mindst den sportslige sektor tager den anonyme henvendelse fra i vinter meget seriøst. Vi respekterer, at der er et brændende ønske om et formationsskifte, men efter at have kigget ud over det tilgængelige spillermateriale føler trænerteamet bestående af Rasmus Abrahamsen ikke, at alternativerne står i kø. Bestyrelsen og den sportslige sektor vil derfor opfordre alle med konkrete bud på taktiske formationer til at spytte ud. Så tager vi den derfra.

Bestyrelsen har også noteret sig, at Los Gigantos med fem nederlag på stribe, en målscore på -11 og indtil nu tre selvmål har fået den værste sæsonstart i mands minde. Den sportslige sektor arbejder på højtryk for at få rettet op, og bestyrelsen udtrykker i den forbindelse sin uforbeholdne støtte til træneren. En forklaring på den dårlige start skal formentlig findes i, at Giganterne efter nedrykningen til C-rækken har skullet vænne sig til at spille i et laaaangt lavere tempo end tidligere. Bestyrelsen føler dog, at vi er på rette vej. Det er dog vigtigt for bestyrelsen at nævne, at endnu en nedrykning vil være totalt uacceptabelt, og bestyrelsen løfter derfor pegefingeren og opfordrer alle Giganter til at spille bedre og score nogle flere mål!

Til slut i dette sportslige afsnit skal nævnes, at indendørstræning begynder igen midt i november. Igen på Rødkilde Skolen og igen søndage fra 18 til 20.


Ny sponsor på plads

Vi har til den nye sæson fået nyt spillertøj, og selvom det på ingen måde har hjulpet på spillet på banen, er vi i bestyrelsen meget glade for det nye look. Vi er også voldsomt tilfredse med, at det for første gang siden det hedengangne WauwBetting i 2008 er lykkes at få en ny sponsor. Og det tilmed en, der passer perfekt til vores profil. Bestyrelsen hilser VodkaBornholm velkommen og håber, at vi modsat WauwBetting ikke bliver skyld i endnu en konkurs. Vi takker Frederik Arnt for det flotte arbejde med at lokke sponsoren til, og Arnt lover et snarligt oplæg om samarbejdets indhold.

For en god ordens skyld skal nævnes, at beslutningen om vask af trøjer fra seneste generalforsamling står ved magt. Det betyder, at alle skal afleveres i fællestasken til fælles vask, og at der vanker bøde, hvis de tages med hjem hver især.


Bødekassen med kæmpe comeback

I foråret og hen over sommeren har der i bestyrelsen været en enorm frygt for, at hele forudsætningen for Giganternes sociale liv var ved at erodere. Nemlig bødekassen. Men Giganterne – anført af Frederik Arnt – har heldigvis taget rigtig godt fat efter sommerferien, og seneste melding fra bødekassemesteren er, at han stort set ikke forventer at kunne mærke, at vi ikke spillede kampe i foråret. Hurra!!!!


Socialt

Vi har været presset af corona, men bestyrelsen noterer sig med tilfredshed, at der alligevel allerede har været flere fremragende arrangementer i 2020.


Det næste bliver Endomondo-middag den 24. oktober, og Daniel Bøhlers er på vej med en dato for Endomondo-bodegaaftenen.

Årets julefrokost bliver lørdag den 19. december og bliver endnu en legendarisk en af slagsen. Jeres julefrokostudvalg består af Phar, Missen og Nielsen. Mere info følger.


Forårsturen

I maj skulle Arnt, Niko og Tobias have forsøgt at overgå århundredes forårstur til Kiev. Det lykkes på ingen måde for de tre, der måtte strække våben til coronaen. En fuld forståelig afbudsgrund, men eftersom der blev bebudet en erstatningstur her i efteråret, stiller bestyrelsen sig noget uforstående over for den radiotavshed, der har været fra forårstursudvalget de seneste måneder. Bestyrelsen opfordrer derfor på det kraftigste Arnt, Niko og Tobias til at komme ud af busken og give en melding.


Den legendariske sommerfest

El Vice Presidente Daniel Bøhlers deltog ikke i dette bestyrelsesmøde, da han var på boligjagt i Greve. Bestyrelsen havde derfor ikke mulighed for at diskutere aftenens vigtigste punkt med hovedpersonen: Den legendariske sommerfest 2020.

Løftet om en legendarisk sommerfest i 2020 var ellers vicepræsidentens helt store valgløfte, men bestyrelsen må blankt erkende, at vi ikke ved, hvad der er sket med både løftet og Daniel Bøhlers. Han var som nævnt ikke til stede på bestyrelsesmødet, og den øvrige bestyrelse fralægger sig derfor et hvert ansvar og opfordrer eventuelt rasende og forundrede Giganter om at tage direkte kontakt til Daniel Bøhlers. Vi er selv et stort spørgsmålstegn.

 

Kærlig hilsen

 

Jeres Bestyrelse

____________________________________________________________________________


Bestyrelsesmøde den 22. februar 2020

Onsdag d. 22. februar var bestyrelsen samlet til bestyrelsesmøde. Her er mit referat fra dagen:

Kl. 18:40: Jeg tager mit overtøj på og vinker til Line og Vilja. De spiser aftensmad (ammer) og jeg siger, at jeg er hjemme ca. kl. 22.00. Jeg skal bare et hurtigt smut til LG bestyrelsesmøde. I aften skal vi mødes på restaurant Seoul i Vanløse, som Niclas har anbefalet.

på cykelturen kommer jeg til at tænke på, at Dyrnæss prøvede og vippe mig ud af bestyrelsen til julefrokosten. Måske skal jeg hævne det attentat denne i aften. Han skal i hvertfald mindes om det!

Kl. 19.00: Jeg kommer til restauranten til tiden. Det samme gør Nielsen, Thomse og attentat Dyrnæss. Vi starter hurtigt med at bagtale Niclas. Den mand kommer altid for sent.
Kl. 19.04: 😱Niclas er allerede ankommet. Imponerende! Selvfølgelig med en dårlig undskyldning for forsinkelsen. Hvis I en dag skal tage et sikkert odds, så smid 1.000 kr. på Niclas kommer for sent ;)
Kl. 19.05: Rasser ankommer som sidste mand. Han siger han kom til tiden. MEN han ville tale i tlf. med Rose. Derfor forsinkelsen. Hun syntes forresten sjældent, at han kommer til tiden. Sammen med hende kommer han altid for tidligt 😘#elitesvømmer
Kl. 19.07: Vi bestiller koreansk mad ad libitum 💪
Kl. 19.09: 5 store fadøl bestilt på samme tid - pris 1.457 kr. selvfølgelig betalt via egen lomme.
Kl. 19.10: Nielsen roser Pernille. 20 kg. Har hun øget sin vægt med. Sådan skal det være 👏
Jeg indstiller referat for at være med i samtalen.
Kl. 19.21: En stor sluk øl er drukket. Vi starter på mødet.

Kl. 19.22: pkt. 1:bødekassen. Rasser fortæller at kampreferatbøden, skal ændres. Mål i mod Los G sættes ned fra 10 kr. til 8 kr. men gælder for alle kontingent betalende medlemmer uanset om de spiller eller ej.
Kl. 19.27: Mødet stoppes. Vi undrer os over, at vi ikke får noget mad. Tjeneren fortæller os, at vi skal bestille maden på en iPad. Derfor fuld fokus på dette.
Kl. 19.31 Møde genoptages. Rasser taler stadig om bøderne. Det går så hurtigt, at jeg ikke kan nå og notere evt. ændringer. Rasser lover mig at smide et referat af bødeændringerne på hjemmesiden selv. Dermed lidt tid til at fokusere på min fadøl 🙏
Kl. 19.44: Rødt kort stiger fra 200 kr til 250 kr. Jeg stemmer imod. Det er blevet for dyrt. Afstemningen tabes 5-1. Præcis som i de andre afsteminger, hvor jeg har tænkt på Giganternes økonomi. Særligt formanden er glad for bøde forhøjelserne.
Kl. 20.42: ZzzzZ bødekassen gennemgået. Det tog 1 time og 20 min! Opdatering følger. Men det bliver dyrere at være gigant.
Kl. 20.42: pkt. 2: klubkonto. Foreningskonto er i dag i Nordea. Vi spørger Dyrnæss, hvorfor punktet skulle på dagsordenen. Det kan Dyrnæss ikke huske. Vi finder ud af, at han ikke har adgang til kontoen. Det er ellers gået 12 måneder siden han fik til opgave, at få adgang til den. Han får nye 12 mdr til at undersøge, hvordan han få kontrol over kontoen. Jeg undlader kritik, eftersom nogle vil påstå, at jeg har skyldt en sommerfest i mere end 12 mdr. Dermed kører vi pt. videre med mobilepay og BOX.
Kl. 20.44: pkt. 3: træningstøj. Arnt og Søren har nævnt ideen om træningstøj. Niclas er med på ideen. Resten af os vil bruge pengene på noget andet. Vi ryster samlet på hovedet og stemmer Niclas ned.
Kl. 20.50: pkt. 4: spillertøjet: Nye trøjer godkendes!! De skal dog være i rød. Det skyldes farvevalg i DAI. Vi arbejder mod 100% klubfinansiering.
Kl. 21.01: Niclas vil ud af LG Instagram. Han kan ikke overskue det. Vi andre fortæller ham, at det er en vej ud af bestyrelsen. Han siger derfor, at han tager ansvaret på sig.
Kl.21.08: Emneskift. En nævner forårsturen og den bliver med det samme svinet til. Dårligste forårstur til dato. Jeg kunne godt tale et par timer om den skandaletur med Mr. NO DEAL. Men Thomse, Niclas og Nielsen vælger klogt, at få os tilbage på sporet til punkt 5. De orker ikke mere brok.Vi giver i samme forbindelse 300 kr i tilskud til dette års tur.
Kl. 21.10: dessert. isbuffet ad libitum. LÆKKERT!
• 21.17 pkt. 5: arrangementer:
• • Dyrnæss vil lave pokeraften (efterår)
• • Niclas, spa tur i KBH HOT og aftensmad med karaoke. Alle skal op og synge.
• • ishockey v phar. Rasser og Undertegnede stemmer imod. Vi har jo lige gjort det. Endnu en gang taber jeg afstemningen.
• • Skibby eksperiment v Niclas.
• • sommerfest 5.000 kr i budget er bevilget af bestyrelsen. De regner ikke med, at jeg får stablet noget på benene. Her tror jeg de tager fejl. For det gør jeg selvfølgelig! DET BLIVER VILDT!
Kl. 21.48: Restauranten lukker. Vi må på udkig efter bodega.

Kl. 22.00 bodega sports caféen er indtaget. Og kedelig/flad fadøl er serveret. Vi taler videre med Endomondo Challenge.
•• Endomondo: den bedste på taberholdet kommer med på opvaskeholdet.
Hold1: Jeppe, Dahlin, Thomse, Niko & Strass
Hold2: Frode, Nielsen, Rasser og Dyrnæss
Hold3: Bøhlers, Arnt, Niclas, Mücke og Søren

Kl. 22.36: Vi afslutter mødet og roser selvfølgelig vores indsats.

Kl. 01.30: Jeg sniger mig i seng uden Vilja og Line vågner. 5 fadøl drukket på bodegaen og jeg ved, at det bliver en hård torsdag. Ja. det er hårdt og være i bestyrelsen.

 

/Bestyrelsen

___________________________________________________________________________

Gigantos © 2007 - All Rights Reserved