Bødekassen

Bødekassen

Gigantos © 2007 - All Rights Reserved

Forseelse

Pris

Forklaring

§1 Mål mod Los Gigantos

10 kr.

Alle kontingent bærende spillerskal betale.

§2 Tabt

30 kr.

Alle kontingent bærende spillere betaler.

§3 Strassmann bøden

65 kr.

Underbukser skal tages på/af først/sidst i omklædningsrummet!

§4 Komme for sent til kamp

100 kr.

Man skal være ved tøjtasken seneste 30 min før kampstart med mindre andet er aftalt med træneren! OBS. Manden med vasketøjet skal dog være der til det aftalte tidspunkt.

§5 Sent afbud til kamp

200 kr.

Hvis ikke man melder afbud inden 20 timer før kampstart idømmes man bøde, med mindre man kan finde en der betaler kontingent. Hvis afbuddet beviseligt skyldes druk, takseres bøden som udeblivelse.

§6 Morten Nielsen bøde (Demokratisk)

50 kr.

Grimt træningstøj, møder et medlem op til træning/kamp i utidigt træningstøj og kræves afstemning ved minimum 3⁄4 flertal afgør så om der skal idømmes en bøde.

§7 Morten Nielsen bøde 2

(Demokratisk)


100 kr.

For at være ynkelig til træning/kamp. Kan gives til alle officielle eller organiserede træninger/ kampe. Kræves afstemning ved minimum 3⁄4 flertal afgør så om der skal idømmes en bøde.

§8 Nikolaj Jørgensens bøden

75 kr.

Gælder fx benskinner, sokker, støvler, kamera, glemt strøm på kamera. Håndklæde er kun hvis man går i bad. Går man i bad og ikke tager underbukser på, er underbukser glemt ting.

§9 Gult kort

25 kr.

Hvis man får et gult kort.

§10 Gult kort for brok

150 kr. + dumflad

Hvis man brokker sig til dommeren og får et gult kort. Dumfladen gives af kampens spiller. Hvis kampens spiller er personen gives dumfladen af næstbedste.

§11 Rødt kort

250 kr.

Hvis man får et rødt kort.

§12

Udeblivelse fra kamp/træning

400 kr.

Når man er udtaget/meldt til kamp/træning, men udebliver fra kampen/træningen. Til træning halveres bøden.

§13 Bøssemis

20 kr.

Kan tildeles alle og afgøres ved en fællesafstemning! Bøssemissen kan kun uddeles 1 gang pr. kamp/træning/social arrangement.

§14 For lille håndklæde.

250 kr.

Det er forbudt at medbringe et håndklæde som ikke kan dække både diller og røv på samme tid. Det er forbudt at medbringe et håndklæde, som ikke kan dække hele vejen rundt.

§15 For sent betaling

150 kr.

Der er blevet lagt et stort arbejde i klubben og derfor forventes det at man betaler til tiden til bødekassen samt andre Los G arrangementer. Har man ikke betalt til deadline vil man modtage 75 kr. i bøde! Denne bøde gives for hver uge for sent og kan forsætte i det uendelige. Gælder både bødekassen, kontingent, forårstur og julefrokost betaling.

§16 Selvmål

100 kr.

Hvis en gigant laver selvmål koster det 140

§17 klamt tøj

250 kr.

Er spillertøjet ikke vasket inden næste kamp er der bøde! Er spillertøjet lagt vådt ned gives bøde.
Hvis man får tøjet med hjem inden sommer/vinter pausen skal tøjet vaskes seneste en uge efter. Der skal senedes billeddokumentation til bødemesteren

§18 Sent kampreferat

100 kr. (8 kr.)

Gives hvis et kampreferat ikke er skrevet senest 72 timer efter kampens afslutning. Start bøde er på 100 kr. Derefter får man dagsbøder på 8 kr. pr. dag referatet leveres for sent. Bøden løber indtil referatet er skrevet.

Hvis man vælger at lave det som videoreferat i stedet, har man til næste kamp til at lave det videoen frem for skriftligt referat. Kameraet medbringes til næste kamp. Er videoreferatet ikke lavet inden næste kamp, er bødetaksterne de samme som ved skriftligt referat.

Den person der skal skrive kampreferatet bliver udpeget af kampens spiller. Der føres oversigt over, hvor mange kampreferater man har skrevet, og man kan maks være 1 foran alle de andre som er med til samme kamp.

§ 19 Rasmus Abrahamsen Bøden (Demokratisk)

100 kr. + dumflad

Gives til en gigant, hvis der gøres noget utilgiveligt dumt. Afgøres af flertallet og dumfladen gives af kampens spiller
Kræves afstemning ved minimum
3⁄4 flertal afgør så om der skal idømmes en bøde.

§ 20 Brækbøde

150 kr.

Gives hvis man brækker sig til kamp/træning. Til træning halveres bøden

§ 21 Judas bøde

50 kr.

Hvis en Gigant melder fra til kamp, fordi han skal ud og spille for et andet sportshold, idømmes han en bøde på 50 kroner. Hvis der er fuldt booket til kamp (altså 10 mand uden lånespillere) så slipper man. Bliver Giganten taget i løgn, og viser det sig eksempelvis, at der blevet meldt afbud på grund af en "fødselsdag", der senere viser sig at være kamp for et andet hold gives en bøde på 200 kr.

§ 22 Vogternes Råd

15 kr.

Gives på baggrund af dårligt afbud til træning/kamp og afgøres af vogternes råd med 3⁄4 for bøden. Der er en forældelsesfrist på syv dage efter begivenheden. Vogternes råd bøde kan gives, hvis der meldes afbud senere end 3 dage før kamp/træning eller ved manglende svar og man bliver tagget. Vogternes råd vurderer undskyldningen.

Vogternes råd består af: 3 Giganter

§ 23 Niclas Hørup bøden

50 kr.

Niclas Hørup-bøden træder kun i kraft, når for sent meldingen kommer senere end 8 timer før kampstart, og når Gigantensen kommer senest til kampstart. Kommer Giganten efter kampstart er det for sent til kamp-bøden (§ 4), der gælder

§ 24 Skørte bøden

0 kr. (150 kr.)

Gives til den uskarpe til opvarmning. Afgøres ved afstemning som ved valg af kampens spiller. Nægter man at spille i skørtet gives 150 kr. i bøde.

§ 25 Sokkebøde

50 kr.

Hvis man spiller i andre farvesokker end klubbens officielle farver, som er karry gule. Lamme-Rasser er ikke omfattet.

§ 26 Manglende svar på kampinvitation

50 kr.

Gives hvis en gigant ikke har svaret på
kampinvitationen seneste 96 timer før kampstart. Dvs. man bliver ikke nødvendigvis tagget, men skal selv aktive tage et valg i ordentlig tid. Det skal siges det er fair at skrive man ikke lige ved om man kan
den pågældende kamp, så løser vi det derfra. Hvis man trykker måske skal man skrive hvornår man kan give et svar.

§ 27 Køletaske bøden


Køletasken gives til kampens spiller, som til næste kamp medtager denne fyldt med 10 valgfrie kolde drikkevare.
Glemmer man drikkevare skal, der hentes i caféen, så alle kan nyde en i omklædningsrummet.

Kan kampens spiller fra sidste kamp ikke spille, skal den overdrages til en fyldt med kolde drikkevare. Glemmes dette gives laves der en mobile opkrævning fra de giganter til kamp, der skal købe omgangen.

Køletasken skal medbringes også selv om man ikke har den fyldt den med øl.

Glemmes tasken gives en Nikolaj Jørgensen bøden.

$28 Frederik Arnt bøden

100 kr. + erstatning af trøjen

Hvis man mister sit spillertøj eller træningsdragt, skal trøjen erstattes og der gives en yderligere bøde jf. pris.

§29 For kort kampreferat

100 kr.

Kampreferatet skal som minimum være 100 ord langt for at gælde. Hvis man idømmes bøden, vil man få bøden og kampreferat bøden vil sættes igang igen med tilbagevirkende kraft til man har leveret et tilfredsstillende kampreferat.

§30 Træningsdragtsbøden

75 kr.

Træningsdragten skal være iført ved udgang fra omklædningsrummet og den må først tages af lige før kampstart. Kommer man senere og går direkte til banen, skal den påføres, inden man træder ind på kunstgræsområdet. Hvis vi varmer op på græsset skal man iføre sig træningsdragten i forbindelse med omklædningen

I sommermånederne, juni, juli og august er der kun krav om at have overdelen på ud til banen.

Lamme-Rasser er ikke omfattet

§31 Trøje/shorts med hjem

50 kr. 

Hvis man tager en trøje eller shorts med hjem efter kamp får man bøde. Forsøger man at snyde er der dobbelt bøde


Bødekassen